Bàsquet Ploms Salle Reus  Bàsquet Ploms Salle Reus -   Inscripcions temporada 2019/20
Els camps amb * son necessaris. Dades del jugador/a:
 1.      
 2.    /   / 
 3.      
 4. Soci del CN Reus Ploms*: Si No  
 5.  
Dades familiars:
 1.   
      * Si el jugador és menor d'edat almenys un dels dos és necessari.
    
 2.      
 3.         
 4.  * Si el jugador és menor d'edat
Dades econòmiques i autoritzacions:
 1.  sense espais, ni guions, ni cap altre caràcter de separació
 2. * Autoritzo al CB SALLE REUS el cobrament de la quota anual, que es farà de forma fraccionada com s'ha indicat anteriorment.
 3. * Autoritzo el tractament d'aquestes dades segons la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre, reguladora de la Protecció de Dades de Caràcter Personal.
        També autoritzo a que el meu fill/a (o el propi jugador/a en cas de ser major d'edat), en virtut de l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982, pugui aparèixer públicament en qualsevol mitjà gràfic o audiovisual sempre en relació a la pràctica esportiva realitzada en o pel Club.
        Així mateix, també autoritzo a que el meu fill/a (o el propi jugador/a en cas de ser major d'edat) utilitzi els transports que s'organitzin per realitzar els desplaçaments per jugar els partits disputats fora de les nostres instal·lacions.
 4. Poseu en el següent espai els comentaris o observacions que considereu oportuns
  (al·lèrgies que cal tenir en compte si és el cas, modificacions en les quotes,...):
 5. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA que cal aportar un cop feta la inscripció:
  * Sol·licitud de llicència,
  * Certificat d'Aptitud Mèdica.

  Descàrrega de documents prement l'enllaç corresponent dels següents:
  Sol·licitud de Llicència Femení  Sol·licitud de Llicència masculí
  Certificat Mèdic Esportiu (CME), nascuts l'any 2004 i posteriors  Certificat Mèdic Esportiu (CME). Nascuts l'any 2003 i anteriors
En prémer el botó es guardaran les dades anteriors en el nostre sistema. En la pàgina posterior podreu imprimir el resguard d'inscripció.
Per qualsevol dubte contacteu amb el Club a través del telèfon:
606461267
o enviant un correu a: administracio@cbsallereus.cat
Bàsquet Ploms Salle Reus -